Nurlina Mahmudin┃Penasihat Kewangan Berlesen

Nurlina Mahmudin adalah seorang Wakil Penasihat Kewangan Islam (IFAR) yang berpengalaman di Capspring Financial Group Sdn Bhd. Dengan pengalaman dalam industri perkhidmatan kewangan, beliau dapat mengenali keperluan anda dengan visi yang mapan. Menerajui pengurusan risiko kewangan anda ke arah kejayaan kewangan. Matlamat utama beliau bagi membantu pelanggan adalah jelas: untuk menilai pengurusan risiko klien mengikut keperluan mereka dengan pelan yang yang realistik.

Memegang IFAR membolehkan beliau memberikan pendapat profesional yang tidak berat sebelah kepada klien bagi membantu mereka membuat keputusan tepat dalam memilih produk kewangan terbaik. Misi utama beliau ialah memastikan semua klien yang dihormati mencapai pengurusan risiko kewangan yang optimum.

Beliau ialah seorang graduan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dengan pensijilan profesional Perancangan Kewangan Islam (IFP) berprinsip dalam idea setiap dan setiap penyelesaian kewangan yang baik mesti dibuat secara terancang dan holistik, kerana setiap individu dan organisasi mempunyai matlamat dan keperluan kewangan yang berbeza. Beliau juga sangat bededikasi dalam memastikan setiap nasihat yang diberikan adalah berorientasikan pelanggan.

Beliau merupakan ibu yang mendapati keseronokan dalam keseimbangan kehidupan dan kerjaya. Beliau menyokong pemerkasaan wanita di dalam ruang kerja dan menggalakkan wanita untuk bersama keluarga mereka tetapi produktif.

Wakil Penasihat Kewangan (IFAR) Berdaftar | Pengurusan Risiko Secara Holistik